top of page

Wetgeving

Hieronder vindt u een overzicht van de relevante wetten evenals een overzicht van de voor deze problematiek van toepassing zijnde passages.

De geciteerde wetteksten geven onder andere een antwoord op volgende vragen:

  • Wat is een diergeneeskundige handeling?

  • Wie mag een diergeneeskundige handeling uitvoeren?

  • Welke ingrepen/handelingen mogen door een niet-dierenarts worden uitgevoerd?

  • Hoe moet ik als dierenarts handelen indien ik getuige ben van het onwettig uitoefenen van de diergeneeskunde?

bottom of page