top of page

Praktisch

Horse

Het netwerk voor tandheelkunde paard (NTP) gaat praktisch als volgt te werk:

  • Het netwerk tracht dierenartsen te verenigen en nodigt daarom alle dierenartsen uit om zich kosteloos aan te melden. Hoe meer dierenartsen onze visie ondersteunen hoe groter de kans dat misstanden zullen worden aangepakt door de bevoegde instanties. Een veel sterker signaal gaat uit van een netwerk van zich verenigde dierenartsen.

  • Het NTP kan een algemene brief sturen aan personen waarvan melding wordt gemaakt. Deze brief s louter informatief en geeft een samenvatting van het huidige wettelijke kader aangaande tandheelkunde bij paarden. Het maakt eveneens melding van aangifte bij de bevoegde instanties.

  • Het NTP fungeert in essentie als 'doorgeefluik'. Het bundelen van meldingen en doorsturen aan de bevoegde instanties, het informeren van dierenartsen, leken gebitsverzorgers en paardenhouders.  

bottom of page