top of page

Waarom een netwerk voor tandheelkunde bij paarden?

shutterstock_85070851.jpg

Tandheelkunde bij paarden is een zich snel ontwikkelende tak binnen de paardengeneeskunde. Veel paardenliefhebbers zijn echter niet of onvoldoende op de hoogte van gebitsproblemen bij deze dieren. Eveneens ontbreekt duidelijke informatie over de verschillen tussen de zogenaamde 'paardentandartsen' die werkzaam zijn in België. Zo is het enkel de gediplomeerde dierenarts toegestaan om bv. injecties uit te voeren en tanden te trekken. De titel paardentandarts wordt veelvuldig oneigenlijk aangewend.

In het belang van onze paarden en hun welzijn en ter ondersteuning van kwalitatieve diergeneeskunde is het onze missie de paardenhouder objectieve informatie beschikbaar te stellen. Momenteel is het zowel voor de paardenhouder als voor de dierenarts vaak onduidelijk tot wie zich te melden bij inbreuken op de wetgeving.

website_logo_transparent_background.png
2021-01-16 (8).png

Op deze website vindt u alle relevante wettelijke informatie inzake gebitsverzorging en tandheelkunde bij paarden. Door het uitbouwen van een professioneel netwerk dragen we bij aan kwalitatieve zorg en willen wij als dierenartsen onze verantwoordelijkheid nemen. Via deze website kunnen zowel dierenartsen als paardenhouders melding maken van inbreuken op de wetgeving omtrent tandheelkunde bij paarden. Onze organisatie bundelt de klachten en maakt deze over aan de bevoegde instanties. (Orde der Dierenartsen, FAVV, FAGG, FOD Dierenwelzijn,...). Het netwerk heeft dan ook louter een faciliterende functie. Er zijn geen commerciële belangen noch heeft dit netwerk op zichzelf enige rechterlijke bevoegdheid. 

bottom of page