top of page

Meldingformulier

Met dit formulier kan u melding maken van mogelijke inbreuken tegen de 'Wet op de Uitoefening van Diergeneeskunde'. 
Deze melding wordt vervolgens doorgestuurd naar de betrokken overheids- of inspectiedienst (FAGG, FAVV, Dienst Dierenwelzijn, ...). Uw melding zal door Netwerk Tandheelkunde Paard actief worden opgevolgd. 

Voor klachten met betrekking tot een dierenarts, moet u zich rechtsreeks tot de Orde der Dierenartsen wenden.  

Het Netwerk Tandheelkunde Paard heeft geen enkele rechterlijke bevoegdheid en onthoudt zich volledig van het oordelen over of het veroordelen van betrokkenen. 
 

Gegevens en hoedanigheid van de melder

Bent u betrokken als paardeneigenaar of als dierenarts
Thanks for submitting!
Choose your pizza toppings:
bottom of page